EUROPOS PINIGŲ VIKTORINA

#MEPALietuva

Kovo 19 dieną įvyko „Europos pinigų viktorina“, kurioje dalyvavo Vilniaus Salininkų gimnazijos 7 a, b ir  8 b klasių mokiniai. Dalyvavo 6 komandos po 2 mokinius. Nors nepavyko laimėti, bet mokiniai pagilino savo žinias apie finansinį raštingumą ir džiaugiasi galimybe išbandyti savo jėgas. Mokiniai išklausė paskaitą apie finansinį raštingumą, saugumą internete. O tada pradėjome žaisti Kahoot. Iš visos Lietuvos dalyvavo apie 1300 komandų. Mūsų gimnazijos komandos pakliuvo į šimtuką ir buvo tarp  geriausiųjų.

2024 –alsiais metais ši viktorina yra organizuojama jau septintą kartą. Šioje viktorinoje galėjo dalyvauti visi norintys 13-15 metų Lietuvos mokiniai. Toks konkursas vyksta ir kituose Europos valstybėse. Šio konkurso tikslas yra  gerinti 13-15 amžiaus vaikų ir paauglių finansinį raštingumą. Kasmet šis konkursas sulaukia susidomėjimo iš visos Europos jaunimo. Renginys  vyksta dviem etapais.Pirmajame, nacionaliniame, etape kiekvienos šalies mokiniai varžosi tarpusavyje, susiskirstę į komandas po du. Laimėjusi komanda dalyvauja Europos finaliniame etape. Šiemet Briuselyje vėl vyks gyvas jaunimo susitikimas! Nacionalinė viktorina Lietuvoje vyksta tiesiogiai internetu. Mokiniai atsakinėja į klausimus Kahoot programoje. Sumaniausi ir aktyviausi žaidėjai, geriausiai bei greičiausiai atsakę į 15-a klausimų, paskelbiami nacionalinio turo nugalėtojais bei gauna pagrindinį prizą – teisę atstovauti Lietuvai Europos finale Briuselyje.

Geografijos mokytoja ekspertė Renata Boguško

#MEPALietuva

„Žmogaus teisių“ diena

Vilniaus Salininkų gimnazijos mokiniai per pilietiškumo pagrindų pamokas su I a, b ir  II a, b klasių mokiniais analizavo “Žmogaus teises“, vyko pristatymai ir Kahoot.Gruodžio 12 dieną „Europos klubo” nariai dalyvavo nuotoliniame susitikime su Latvijos Jana Preilu Valsts gimnazijos mokiniais. Renginys buvo skirtas Žmogaus teisių dienai paminėti. Susitikimas įvyko  Teams platformoje. Vilniaus Salininkų gimnazijos mokiniai paruošė pristatymą „Žmogaus teisės“. Jas pristatė I a klasės mokinė Eidvilė. Vėliau II a klasės mokinė Gabrielė organizavo Kahoot žaidimą pagal pristatymą. Džiaugėmės aktyviu mokinių  įsitraukimu ir gerais jų rezultatais. Tada savo pristatymą demonstravo svečiai iš Latvijos. Jų pristatymas buvo apie žmogaus teises II pasaulinio karo metu ir žydų tautą. Antras pristatymas buvo  „Žmogaus teisės Latvijoje“. Iš pristatymų buvo pateikti klausimai Kahoot platformoje. Mokiniams patiko bendra veikla ir bendradarbiavimas. Jie pagilino savo žinias apie Žmogaus teises, patobulino anglų kalbos įgūdžius. Be to, aptarėme, kad šiandien Europos Parlamente vyko Sacharavo premijos įteikimas. Europos Parlamentas šių metų Sacharovo premiją už minties laisvę skyrė Jinai Mahsa Amini ir judėjimui „Moterys, gyvenimas, laisvė“ Irane.

Geografijos mokytoja ekspertė Renata Boguško

#MEPALietuva

„Euroscola“ renginys

Lapkričio 24 dieną Vilniaus Salininkų gimnazijos MEPA jauniesiems ambasadoriams buvo ypatinga diena – jie dalyvavo „EUROSCOLA“ renginyje Europos Parlamente Strasbūre. Mokiniai turėjo galimybę užduoti klausimus Dita Charanzovai, kuri  yra Europos Parlamento narė nuo 2014 m. iš Čekijos. Nuo 2019 m. Dita yra išrinkta Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto pirmininko pavaduotoja ir Tarptautinės prekybos (INTA) komiteto pavaduojanti narė. Klausimai buvo įvairūs – apie klimato kaitą, energijos krizę, saugumą,  rinkimų svarbą. Euroscola yra puiki galimybė mokiniams sužinoti, kaip apie tas pačias problemas kalba  kitų Europos valstybių jaunimas. Mokiniai suprato, kaip pagrindinėje salėje vyksta balsavimas, kaip  galima pasisakyti ir išreikšti savo nuomonę, suprato, kokios darbo sąlygos yra Europos Parlamente.

Daugiau informacijos apie „EUROSCOLA“ Facebook & Instagram, Euroscola website.

Geografijos mokytoja ekspertė Renata Boguško

Biudžetas

#MEPALietuva
Vilniaus Salininkų gimnazijos bendruomenė per matematikos, geografijos, pilietiškumo pagrindų pamokas ir klasės valandėles aiškinosi biudžeto  sąvoką.  Gimnazija prisijungė prie iniciatyvos „Dalyvaujamojo biudžeto išbandymas mokykloje”, kurią organizuoja EDU Vilnius“ drauge su „Transparency International“ Lietuvos skyriumi (TILS). Pagrindinis iniciatyvos tikslas – įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą mokykloje, kai visi mokyklos moksleiviai yra įtraukiami į viešųjų sprendimų priėmimą ir prisideda prie mokyklos biudžeto dalies paskirstymo.
Mokiniai aiškinosi, kaip priimami sprendimai dėl biudžeto Europos Sąjungoje, kaip vyksta veikla – diskusijos Europos Parlamente. Klausydami paskaitos jie sužinojo, kaip yra diskutuojama apie biudžetą LR Seime ir kaip sunkiai priimami sprendimai. Mokiniai realiai  išbandė, kaip sunku klasėje susitarti dėl pinigų –biudžeto– paskirstymo ir priimti bendrą sprendimą bei atstovauti klasei, nes pinigų yra tiek, kiek jų yra. Mokiniai  mėgino apskaičiuoti ir įvertinti, ką galima už atitinkamą sumą nupirkti. Laukiame mokinių idėjų pristatymo ir įgyvendinimo.Geografijos mokytoja Renata

#MEPALietuva

Susitikimas su Europos Parlamento darbuotoju Robertu Pogoreliu

Spalio 25 dieną Illa ir Illb klasės mokiniai susitiko su Europos Parlamento Briuselyje darbuotoju Robertu Pogoreliu. Pamoka vienuoliktokams vyko su mokytojais Sebastjanu ir Patriku anglų kalba.  Pamokoje  buvo pristatytos veiklos, kurias planuoja Europos parlamentas vystyti  ateityje. Tarp šių veiklų yra elektrinių mašinų pritaikymas visuomenėje, laidų kištukų pakeitimas viena jungtimi visuose elektroniniuose renginiuose, kuris įsigalios jau nuo kitų metų, ir kurjerių darbo reikšmė bei reikalavimų pakeitimas dirbant šį darbą. R. Pogorelis  supažindino mokinius ir su partijomis, kurios yra Europos Parlamente ir kuriose iš jų dirba Lietuvos politikai. Parlamento darbuotojas priminė, kas yra Sacharovo premija ir kam ji bus skirta šiais metais bei kaip vyksta jos įteikimas. Mokiniai šio susitikimo metu įgijo daugiau žinių apie Europos Parlamento darbą ir veiklas, kurias Europos Parlamentas planuoja vykdyti artimiausiu metu.

IIIa kl. mokinė Kamilė

Susitikimas su Europos Parlamento nariu Andriumi Kubiliumi

Tema –Europos Sąjungos ir Lietuvos užsienio politika

#MEPALietuva

Spalio 20 dieną Vilniaus Salininkų gimnazijoje turėjome susitikimą I-IV gimnazijos klasių mokiniams su Europos Parlamento nariu Andriumi Kubiliumi. Pokalbio tema buvo  „Europos Sąjungos ir Lietuvos užsienio politika“. Mokiniai susipažino su Europos Sąjungos institucijomis, šalies užsienio politika.  Buvo  diskutuojama apie artėjančius Europos Parlamento rinkimus, Lietuvos nacionalinį saugumą, ekonominę gerovę, agresyvius kaimyninių valstybių veiksmus, karą Ukrainoje, situaciją Izraelyje.  Paminėtos autoritarinio valdymo valstybės ir demokratijos svarba visuomenei, pabrėžta, kaip labai  svarbu priklausyti ES  ir NATO. Parlamento narys pažymėjo, kad Lietuvos, kaip mažos šalies, balsas yra vis labiau girdimas politikoje. Buvo iškeltas klausimas, ar autoritarinės valstybės gali pasukti demokratijos keliu. Nuomonės išsiskyrė, bet dauguma mano, kad ne, o reikėtų tikėti, tada  ir tikslas  pasiekiame bus, kaip apibendrino europarlamentaras.  Gimnazistai ne tik aktyviai klausėsi, bet ir dalyvavo diskusijose, formulavo veiksmų eigą, uždavė klausimus. Džiugu, kad  mūsų jaunoji  karta domisi politiniais įvykiais, neabejinga kitų skausmui, suvokia padėties rimtumą, tautų  vienybės  jėgą, laisvės kainą ir prasmę,

Geografijos mokytoja Renata
Istorijos mokytoja Nera

ES „CodeWeek“ programavimo savaitė Salininkų gimnazijoje

#MEPALietuva

Vilniaus Salininkų gimnazija IT mokytojų iniciatyva dalyvavo ES programavimo savaitėje, kurios tikslas yra visus sudominti programavimu ir skaitmeniniu raštingumu.  

Buvo iškelta problema, kaip prižiūrėti augalus naudojant skaitmenines technologijas. Šiai problemai spręsti mokiniai kūrė laistymo sistemą naudodamiesi „Tinkercad“ modeliavimo platforma.

Kuriant modelį buvo panaudotas „ArduinoUno“ microvaldiklis – tai programuojamas elektroninis prietaisas,  kuris pasižymi savo itin didelėmis galimybėmis. Tai atviro kodo įrenginys, todėl jis yra populiarus visame pasaulyje.  

„Arduinas“ naudoja C ir C++ programavimo kalbos „mišinį“.  

Mokiniai pademonstravo savo puikias žinias kurdami projektą, maketuodami ir programuodami laistymo sistemą.

Labai džiaugiamės, kad mokiniams pavyko pagilinti savo pažinimo, skaitmenines ir kūrybiškumo kompetencijas.

IT mokytojai J.Petkienė ir D.Narkevičius.

Edukacinė išvyka į Nacionalinę M. Mažvydo biblioteką.

Trečiadienį, spalio 18 d., IIa klasės mokiniai kartu su klasės vadove Aušra Barkauskiene vyko į Nacionalinę M. Mažvydo biblioteką, kur dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Netikrų naujienų ir žinučių laboratorija“. Edukacijos metu Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įsikūrusiose Kūrybinėse dirbtuvėse moksleivius mokė geriau pažinti ir naudotis informacine erdve. Su dezinformacija bei melagienomis mokiniai susipažino ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Grupėse kūrė informacines žinutes – teisingas ir melagingas, o vėliau jas įgarsino ir analizavo, ar lengva atskirti – kur tiesa, o kur melas.  Ši edukacija buvo naudinga, nes moksleiviai tobulino bendradarbiavimo grupėse įgūdžius, mokėsi išgirsti vienas kitą, lavino savo vaizduotę bei teksto kūrimo įgūdžius.

IIa kl. mokinė Gabrielė Ulevič

VILNIAUS  SALININKŲ GIMNAZIJOS MOKSLEIVIŲ ISTORIJOS – PILIETIŠKUMO PAMOKA LR KONSTITUCINIAME TEISME

Artėjant Konstitucijos dienai, egzaminui, spalio septynioliktą dieną trisdešimt II-IV klasių  gimnazistų vyko į Lietuvos  Respublikos Konstitucinį Teismą, kuris  mini 30 metų jubiliejų. Edukatorė  Lina supažindino juos  su pastato  istorija, muziejaus  eksponatais, biblioteka, patalpa, kur  vyksta  teismo posėdžiai. Pagrindinėje  posėdžių  salėje bendravome  su ketvirtą  kadenciją  dirbančiu  teisėju S.Šedbaru. Jis supažindino mus su Konstitucinio teismo istorija, darbo  specifika, funkcijomis, įdomiausiomis  bylomis, kas  gali pateikti  skundus, kaip  jie  sprendžiami, kaip  bendraujama  su Europos šalių Konstituciniais Teismais, Europos Žmogaus Teisių Teismu Strasbūre, kitomis  ES teisinėmis institucijomis. Gimnazistai įdėmiai  klausėsi, aktyviai  dalyvavo  diskusijoje. Labiausiai gimnazistai įsiminė teisme esantį muziejų, kuriame gausu įvairių suvenyrų iš skirtingų pasaulio šalių, įstatyminių dokumentų bei konstitucijų istorijos. Mokiniams ši edukacija paliko didelį įspūdį ir jie mielai grįžtų atgal.

                                                                                                             Nera Prakapienė ir IIa klasė

Renginys-filmas ,,Laisvės garsas‘‘

Spalio 18 d. , trečiadienį, Ia klasės mokiniai su auklėtoja Danguole Kaušpėdiene ( fizinio ugdymo mokytoja ) bei IIIa klasės mokiniai su direktoriaus pavaduotoja Asta Kaniušoniene ( etikos mokytoja ) vyko į ,, Apolo“ kino teatrą žiūrėti įdomų bei susijusį su svarbia tema šiuolaikiniame pasaulyje renginį – filmą „ Laisvės garsas “, kuris skirtas paminėti Europos Kovos su prekyba žmonėmis dienai. Atvykę žiūrėti filmo, iš pradžių mes galėjome  padiskutuoti su Vilniaus miesto antrojo komisariato pareigūne, Vilniaus arkivyskupijos Caritas atstove, Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis ir Dingusių žmonių šeimų paramos atstove. Iš jų mes išgirdome, kokia yra  Lietuvoj  prekybos žmonėmis statistika, išgirdome įdomias, bet bauginančias istorijas, susijusias su šia tema. Jos buvo tikros ir su jomis teko susitaikyti Caritas atstovei, todėl ji mums pabandė paaiškinti, kaip jaučiasi tie žmones bei kaip jiems bandoma padėti. O svarbiausia, aš manau, kad mums paaiškino, kaip išvengti tokių žiaurių situacijų, kaip apsisaugoti ir kokie būdai yra suvilioti, apgauti, šantažuojant žmogų, kad vėliau galėtų juo prekiauti. Po šių pokalbių mes žiūrėjome filmą, paremtą tikra vaikų perkybos istorija – „ Laisvės garsas “. Iš tiesų filmas paliko daug įspūdžių, tie įvykiai nepaliko be gilių jausmų nė vieno. Tai tikrai paskatino mus visus pagalvoti apie vaikų saugumą ir kaip gali būti lengva pagrobti vaiką ir pakeisti visą jo likusį gyvenimą – net ne visi lieka gyvi. Bet labiausiai man patiko, kad filmas baigėsi laimingai, ir labai norisi, kad realybėje irgi pabaiga būtų laiminga.

 Po įspūdingo filmo, Ia klasės mokiniai su fizinio ugdymo mokytoja Danguole Kaušpėdiene  praleido labai gerą fizinio ugdymo pamoką kitoje erdvėje. Tai buvo pamoka ant ledo! Mes praleidome šią valandą ant ledo įspūdingai, nors tai ir atėmė pakankamai daug jėgų, bet įspūdžių paliko daug. Kai kurie išbandė ledą pirmą kartą, kai kurie jau mokėjo čiuožti, bet kartais buvo ir kliūčių  Visiems buvo labai įdomu ir smagu, net ir jei kartais parkritome, patyrėme ką nors  naujo ir nepasigailėjo me nuėję ten.

Ir iš tiesų mes esame labai dėkingi mokytojoms už tokią dieną – juk ji buvo ne tik pamokanti, bet ir sportiška !

 Ia klasės mokiniai Damian ir Eidvilė