Priėmimas

PRIĖMIMAS PRASIDEDA NUO 2024 M. KOVO 1 D.

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS
APRAŠAS

VILNIAUS SALININKŲ GIMNAZIJOS KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO IR AUKLĖTOJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS


PRIĖMIMAS Į VILNIAUS SALININKŲ GIMNAZIJĄ 2024 METAIS

PRAŠYMAI PRIIMTI Į MOKYKLĄ TEIKIAMI E. SISTEMOJE ADRESU:

https://svietimas.vilnius.lt/page/school

Prašymas ir visi jį papildantys dokumentai e. sistemoje teikiami nuo 2024 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Vėliau prašymai gali būti koreguojami arba papildomi negavus pakvietimo.

Rekomenduojama prašymą pateikti kartu su visais priėmimo be eilės, pirmumo teisę užtikrinančiais ir mokymosi pasiekimus iliustruojančiais dokumentais (duomenys apie deklaruotą gyvenamąją vietą yra sutikrinami pačioje dokumentų priėmimo e. sistemoje automatiniu būdu).

INSTRUKCIJA KAIP UŽPILDYTI PRAŠYMĄ: https://svietimas.vilnius.lt/new/subsystems/darzeliai/files/mokyklos_project.mp4

MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIS:

https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools

SU PRIĖMIMO GRAFIKU GALIMA SUSIPAŽINTI ADRESU:

https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2024/01/DEL-PRIEMIMO-I-VILNIAUS-MIESTO-SAVIVALDYBES-BENDROJO-UGDYMO.pdf

PRIĖMIMAS VYKDOMAS VADOVAUJANTIS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2023 M. SAUSIO 18 D. SPRENDIMU Nr. 1-1747

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2cf75f40a6c911ed8df094f359a60216

Prašymai gimnazijoje nagrinėjami nuo 2024 m. birželio 1 d. pagal patvirtintą priėmimo komisijos darbo grafiką. Sprendimą dėl priėmimo mokytis priima gimnazijos priėmimo komisija.

Vilniaus Salininkų gimnazijos priėmimo mokytis kriterijai 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS


2023 m.

Nepamirškite savo apsisprendimo dėl mokyklos, jei gavote pakvietimus iš kelių ugdymo įstaigų, birželio 19 d. (nuo 16.30 val.) – 20 d.  patvirtinti e.sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/    

Į atsilaisvinusias vietas mokinius vėl kviesime birželio 21 d. 

Ugdymo sutartys pasirašomos elektroniniu būdu e. sistemoje  https://svietimas.vilnius.lt/

 Ugdymo sutartį būtina pasirašyti per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo.

Atmintinė būsimų pirmokų tėveliams_2023

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas

Priėmimas PUG


Gerbiamieji tėvai (globėjai),

pranešame, kad nuo 2023 metų sausio 1 d. informacinėje sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ yra rodomi prašymai ir tų tėvų (globėjų), kurie pageidauja, kad jų vaikai nuo 2023 metų rudens pradėtų lankyti Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas.

Atkreipiame ypatingą dėmesį, kad nuo kovo iki 10 dienos https://svietimas.vilnius.lt/ tėvai turi galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės bei kiek vaikų planuojama priimti. Pažymime, kad tėvai gali redaguoti prašymus, jų pateikimo (redagavimo) data nedaro įtakos vietai eilėje. Galima pasirinkti iki penkių ugdymo įstaigų.

Grupės formuojamos nuo kovo 18 iki 31 dienos. Atkreipiame dėmesį, kad grupių formavimo metu tėvai (globėjai) neturės galimybės pateikti ir redaguoti prašymų.

Tėvai (globėjai), kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą per 10 kalendorinių dienų turės pasirašyti el. ugdymo sutartis. Vaikai, kurių tėvai (globėjai) nepasirašė el. ugdymo sutarties per nustatytą terminą, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilėje.

Informuojame, kad laisvos vietos skelbiamos https://svietimas.vilnius.lt/. Atkreipiame dėmesį, kad į atsilaisvinusias vietas vaikai yra priimami nuolat.

Pažymime, kad eilė gali keistis dėl to, kad tėvų (globėjų) prašymai yra priimami nuolat. Užrašas „Nėra tinkamos grupės“ reiškia, kad eilės šiuo metu yra generuojamos ir vaiko eiliškumas bus matomas po eilių sugeneravimo.

Kilus klausimų dėl priėmimo į Vilnius miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas, maloniai kviečiame skambinti trumpuoju telefono Nr. 1664 arba kreiptis el. paštu:

Dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes prašome rašyti el. paštu darzeliai@vilnius.lt

Dėl techninių klausimų ar sistemos sutrikimų prašome rašyti el. paštu svietimas@vilnius.lt

Dėl apmokėjimo už priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir su tuo susijusių klausimų prašome rašyti el. paštu info@skaitlis.lt

Taip pat atsakymo į Jums rūpimus klausimus, galite ieškoti tinklapyje https://svietimas.vilnius.lt/page/kindergarten skiltyje „Dažniausiaiužduodamiklausimai“.

Priėmimas 1-12